PR PORTRÉT využijete k prezentaci na sociálních sítích, v mediích, na profesní síti Linkedlnu, na webových stránkách a k další PR prezentaci (letáky, tiskoviny, plakáty).